WIADOMOŚCI OGÓLNE

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN SKLEPU

§1

Objaśnienia

 

FHU STOLDREW2

Hanna Macionczyk

ul. Leśna 12

44-238 Przegędza

 

FHU STOLDREW2

Hanna Macionczyk

ul. Leśna 12

44-238 Przegędza


e-mail: sklep@marketdrzwi.pl
telefon: 32 433 15 32

 

FHU STOLDREW2

Hanna Macionczyk

ul. Leśna 12

44-238 Przegędza

 

NIP 6422310619

 

 

§2

Warunki ogólne
 

§3

Zawarcie umowy i realizacja

 

§4

Prawo do odstąpienia od umowy

 

§5

Rękojmia

 

      chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

§6

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 

 

§7

Postanowienia końcowe